SPOR B – Vandløb

I de kommende DK2020-aktionsplaner skal en klimahandlingsplan anskueliggøre vejen til klimarobusthed overfor konsekvenserne af klimaforandringer både nu og på sigt. Kommunerne skal derfor sætte sig mål og delmål for deres klimatilpasningsindsats. Aktionsplanerne går hånd i hånd med FNs verdensmål. På vandløbssessionerne vil vi sætte fokus på såvel udfordringerne som nye muligheder på vandløbsområdet. Som den overordnede paraply har vi fokus på de mange muligheder og udfordringer der er med håndtering af vand, der især hænger sammen med tilpasning til mere vand, og hvordan vandet skal/kan håndteres. Derfor tager vi ud og ser på et af de nye klimatilpasningstiltag (regnvandshåndtering) i Tommerup.

Vandløb har mange snitflader, og vi afholder derfor flere af sessionerne sammen med nogle af de øvrige spor på konferencen.

I forbindelse med klimatilpasning og byudvikling bliver regnvandet i højere og højere grad håndteret ved at lede det ud til recipienter, som oftest vandløb. I Tommerup er tidligere rørlagte vandløb genåbnet for at reducere risikoen for oversvømmelser, og der er etableret regnvandsbassiner. Ved Tommerup Stationsby er etableringen af et nyt og større klimatilpasningsprojekt vedrørende sammenhængende regnvandssøer påbegyndt. Den udgravede jord er blevet anvendt til at forme landskabet med mulighed for ny natur, biodiversitet samt for rekreative muligheder.

SPOR B – Vandløb

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Hvordan får man mest mulig biodiversitet ud af projekter hvor der er flere formål som fx vandløb, vandhåndtering, natur, klimatilpasning og CO2-reduktion? Gennem konkrete eksempler vil vi forsøge at belyse dette.

Det fjerde demonstrationsprojekt i Realdania-initiativet, Fremtidens Bæredygtige Landskaber – Collective Impact, har foregået ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Vi har kaldt den Fælles Foandring.

Med udgangspunkt i det konkrete landskabs potentialer har et facilitatorteam, bestående af kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen arbejdet på at optimere landskabets anvendelse. Det centrale værktøj til at forløse landskabets potentialer har været multifunktionel jordfordeling. Fokus har været at bedre resultater for natur, vandmiljø, klima, landbrugets driftsøkonomi, rekreative interesser og landdistriktsudvikling. Det er de lokale borgere, der sammen med dette facilitatorteam, der defineret, hvilke projektaktiviteter, der skulle arbejdes med.

På baggrund af disse erfaringer vi vil fortælle om processen og de konkrete projektaktiviteter, som er kommet ud af arbejdet. Vi vil lægge særlig vægt de potentialer, der er i det at arbejde med samskabelse som styringsform, på tværs af sektorer og aktører, samt den synergi mellem de interesser, der kan være i landskabet. Vi vil også beskrive nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at realisere et konkret landskabs potentialer, når det kommer til natur, vandmiljø osv. Projektet startede i 2019 og er netop afsluttet i maj 2022.

– Storkeengen i Randers – Klimatilpasning vs. natur som har været en tur i klagenævnet – hvordan er det endt?

Tværfaglig session mellem Vandløb og Natur.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 15.45 – 17.15

Overfladevand fra byerne skal håndteres – både fra nye byområder – og fra eksisterende bykerner. Fokus bliver ofte på drift, servicemål og udleder krav – vi sætter lys på vandet fra og ved byerne som ressource og løftestang for mere biodiversitet og publikumsnær ”våd natur”.

Oplægstitel

Jimmy Spur Olsen fortæller om regnvandssøer ved Nyråd, som er anlagt og drevet i et samarbejde mellem forsyning og kommune med det formål at maksimere naturindholdet fra byens afledte regnvand og genskabe den naturlige hydrologi så vidt muligt ved udledningen til vandløbet.

Jimmy Spur Olsen, Vordingborg Kommune

Oplægstitel

Søren Madsen fortæller om kunstigt anlagte klimasøer, hvor formålet dels er reduktion af oversvømmelser i Næstved, men også at sikre vandføring i sommerudtørrende østdanske vandløb.

Søren Madsen, Næstved Kommune

Oplægstitel

Sten Bøgild Frandsen fortæller om arbejdet med vandparkering i Hylkedalen. Samspillet mellem vandløbsrestaurering, hensynet til de rekreative interesser og biodiversitet. Et komplekst projekt, hvor mange interesser har skullet tilgodeses og afvejes.

Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 12.30

Tag med på tur til Tommerup Stationsby, hvor Vestfyns største klimatilpasningsprojekt er i fuld gang. Her er tidligere rørlagte vandløb genåbnet for at reducere risikoen for oversvømmelser, og der er etableret regnvandsbassiner. Den udgravede jord er genanvendt til at forme et bakket og rekreativt sø- og naturområde med stor biodiversitet.

Nicolaj Thomassen fra WSP vil under busturen fortælle om konstruerede vådområder.

Gunilla D. Ørbech og Katrine Juul Larsen fra Assens Kommune vil fortælle om klimatilpasningsprojektet, når vi ankommer til Tommerup Stationsby.

Tværfaglig ekskursion mellem Vandløb og Spildevand.

kl. 13.30 – 15.00

Vi kommer forbi forskellige muligheder for at håndtere vand i ådalene.

Tværfaglig session mellem Vandløb og Landbrug.

Oplægstitel

Helhedsplan Ryå, løsninger i fællesskab mellem kommune og landmænd.

Oplægsholder

Grejsådalen

Vandparkering vs. Natura 2000

Oplægsholder

Vandhåndtering i ådalene

Hvilke muligheder ser landbruget for vandhåndtering i ådalene?

Lise Bønnelycke, SEGES

Medvirkende