SPOR G – Planlægning

DISCLAIMER:

Vi arbejder på højtryk for at skabe et aktuelt og spændende program med de absolut vigtigste emner og bedste oplægsholdere/debattører. Det endelige program vil ligge færdigt, når tilmeldingen til konferencen åbner primo februar 2022. De nuværende sessionsbeskrivelser er altså med forbehold for ændringer, men kan give dig et indtryk af, hvad du som deltager vil kunne opleve på Natur & Miljø 2022

SPOR G – Planlægning

Mandag d. 13. juni

kl. 13.30 -15.00

Mange har efterhånden hørt om DK2020-projektet og de lokale klimahandlingsplaner – men hvis du som de fleste ikke sidder direkte med arbejdet, har du måske brug for en introduktion til at skabe overblik. Det får du på denne session, hvor der gives en klar indflyvning i projektet og de krav der stilles, suppleret af konkrete eksempler fra pilotkommunerne. Hvis du allerede er godt inde i DK2020 opfordres du til gengæld til at deltage i en efterfølgende debat om, hvordan rammerne for DK2020 kan bidrage til at løfte klimaindsatsen og bringe klima i spil i planlægningen.

Sessionen vil bestå af et oplæg efterfulgt af debat og spørgsmål.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 15.45 – 17.15

I den internationale standard CAPF, der danner rammerne for DK2020-klimahandlingsplanerne, handler den ene af de tre søjler ’Tilslutning til klimamål og samarbejde’ netop om forankring og inddragelse. Men hvordan er det så lige, at vi sikrer det ude i kommunerne? I forvaltningen sidder vi ofte med myndighedshatten og arbejder med borgerinddragelse, men hvad sker der, når vi lader de tusinde blomster blomstre? Og når borgerne har så meget fart på, at det ikke længere handler om borgerinddragelse, men kommuneinddragelse? Og hvad kan vi lære af borgerdrevne initiativer som Vild med vilje, Grønne nabofællesskaber og lokale klimauger?

På denne session kombineres inspirationsoplæg med paneldebat og samskabelsesworkshop.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Tirsdag d. 14. juni

kl. 09.00 – 10.30

Den fysiske planlægning dikterer rammerne for, hvordan vi sikrer, at vi når både visioner og mål i DK2020-klimahandlingsplanerne. Den fysiske planlægning spiller derfor en stor rolle for det fremtidige CO₂-udslip i Danmark. Det er gennem den fysiske planlægning, vi bestemmer, hvordan fremtidens samfund skal tegnes, samt hvor og hvordan vi skal transportere os.

Derfor er det uhyre vigtigt, at planlægningen og de mange klimaplaner, der udarbejdes i de danske kommuner i disse år, går hånd i hånd, og at alle kommende planstrategier og kommuneplaner ligeledes kommer til at arbejde aktivt med realisering af klimaplanernes mål.

På denne session inviteres tre aktører til at fortælle om værktøjer og tilgange til bæredygtig planlægning ud fra et klimaperspektiv.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 11.00 – 12.30

Mere info om sessionen følger.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

kl. 13.30 – 15.00

På den ene side vil vi gerne have mere bæredygtig og vedvarende energi, men på den anden side vil vi ikke altid acceptere, når der skal afsættes lokale områder til vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg. Erfaringsmæssigt handler modstanden ikke kun om udsigten til at få brummende møllevinger tæt på egen baghave, men også om manglende eller sen inddragelse, mistillid til myndighederne, mangelfuld information og uoverskuelige beslutningsprocesser.

Vores energibehov stiger, og skal vi imødekomme dette, er det afgørende, at vi finder den rette balance mellem natur, miljø og behovet for energi i den fremadrettede kommunale udvikling. Med udgangspunkt i to oplæg fra kommuner, der er lykkedes med succesfulde projekter, sætter vi sammen fokus på hvad vi kan gøre for at løse denne fælles udfordring.

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Oplægstitel

Emne

Oplægsholder

Medvirkende