DK2020 – Fra plan til tværfaglig handlingVi ses d. 13. - 14. juni på Odense Congress Center

De danske kommuner tager for alvor klimalederskab og hæver ambitionerne for klima, natur og miljø, når de som en del af DK2020-projektet udvikler og implementerer lokale klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætninger. Men at omsætte planerne til praksis er ikke en let opgave. Vi betræder i høj grad nyt land, og skal vi lykkes med at indfri klimamålene, må vi nødvendigvis tænke nyt, tænke tværfagligt og tænke SAMMEN.

Kom og få inspiration til jeres klimaarbejde, når den store nationale konference for natur- og miljøområdet løber af stablen d. 13.-14. juni 2022. Under temaet DK2020 – Fra plan til tværgående handling stiller vi skarpt på best practices, væsentlige synergier og tværfaglige samarbejder ifm. implementeringen af kommunernes klimahandleplaner.

Sammen når vi længst i klimakampen.

Seneste nyheder

Landbrug – en nøgleaktør i omstillingen

Landbrugssektoren er en nøgleaktør i den grønne omstilling - både i forhold til forebyggelse og tilpasning og synergien imellem dem. Til juni vil vi på Landbrugssporet se på landbrugets klimapåvirkning, og på hvordan der arbejdes [...]

Affald, ressourcer og cirkulær økonomi

“Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den af vores børn.” Det gamle indianske ordsprog opsummerer grundtanken i sporet for Affald, ressourcer og cirkulær økonomi. Alle har et ønske om [...]

Kystbeskyttelse – den nye dreng i klassen

Danmark. Et land med mange kyster og lange strande. Et land, som i høj grad er udsat, når det gælder stormfloder og stigende vandstand. Et land, som har brug for kystbeskyttelse. For første gang på [...]

Natur & Miljø runder 400 tilmeldinger

Natur & Miljø-konferencen er det årlige samlingspunkt for alle, som ønsker at networke, videndele og få nye perspektiver på centrale udfordringer på natur-, miljø- og planområdet. Tilmeldingen til Natur & Miljø 2022 har kun været [...]

Jordforurening – i søgelyset

Jordforureningssporet sætter både nye og kendte problemstillinger på dagsordenen. I 2021 rullede en stor udfordring ind over Danmark. En udfordring, som har store konsekvenser for natur, vandmiljø, dyreliv og ikke mindst mennesker, og som har [...]

Spildevand – klima er en holdsport

Den grønne omstilling er en opgave, som ikke kan løftes alene af ét fagområde. Vi må nødvendigvis løfte i fællesskab og på tværs for at kunne fremtidssikre arbejdet med at skabe grønne og bæredygtige løsninger. [...]

Kontakt os