Hvert år mødes de væsentligste aktører på natur- og miljøområdet til en tæt dialog og fælles videndeling om aktuelle faglige emner på Natur & Miljø-konferencen.

Deltagerne på konferencen består af cirka 500 medarbejdere og chefer fra kommunerne, staten, regionerne, interesseorganisationer og virksomheder, som alle har en faglig interesse i natur- og miljøområdet.

Værdien af konferencen findes på flere niveauer. Dels i det faglige program, hvor deltagerne kan få inspiration til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur og af miljøet. Og dels i muligheden for at networke på tværs af sektorer og organisationer og få nye perspektiver på centrale udfordringer.

Konferencen arrangeres af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og EnviNa (Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige) i samarbejde med Danske Regioner, KL og Aarhus Universitet.

Forudsætningen for, at konferencen kan drives og år efter år tiltrækker flere hundrede tilfredse deltagere, er blandt andet de cirka 20 tovholdere, der står for at sammensætte et spændende program spækfyldt med tidens hotteste emner og oplægsholdere.