Privatlivspolitik

KTC (Natur & Miljø-konferencen)

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan KTC (i det følgende benævnt “Dataansvarlig”) (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

KTC

CVR: 19760014

Godthåbsvej 83

8660 Skanderborg

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af Dataansvarlig ved udsendelse af invitationer samt personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet, herunder håndtering af din tilmelding, opkrævning af betaling, opkrævning af no-show gebyr mv.
 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
 4. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores tilmeldingswebsite.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelse af Conference Manager™, og herunder tilmeldingswebsitet.

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Fornavn, Efternavn, Email, Mobiltelefon, Evt. kommentar, Ønsker til forplejning, Ansættelsessted, Stilling/ titel mm.
 2. Særligt følsomme oplysninger:
  • Samtykkeerklæring
   2.1: Jeg giver hermed tilladelse til, at Natur&Miljø til brug for markedsføring, herunder elektronisk og digital markedsføring, må benytte billeder og film, hvorpå/i jeg optræder, f.eks. til hjemmesider, sociale medier, intranet og diverse tryksager.
   2.2:Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken mit cpr.nr., navn eller andre personfølsomme oplysninger bliver bragt sammen med billederne uden forudgående aftale.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra KTCs og EnviNas medlemssystemer, samt hjemmesider og arrangementer der er drevet af foreningerne
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at indsætte link til din profil.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Foredragsholdere og konferencelokationer
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, samt Conference Manager A/S (databehandler).
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger mindst 23 måneder fra arrangementet afslutning d. 30. maj. 2024.

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse blive gjort offentligt tilgængelige gennem en online deltagerliste, ligesom der ved fysiske arrangementer kan blive udarbejdet navneskilte og/eller udleveret en fysisk deltagerliste.

Særligt følsomme oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige online.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne: Fornavn, Efternavn, Email, Mobiltelefon, Ønsker til forplejning, Ansættelsessted, Stilling/ titel er obligatoriske. Andre oplysninger kan under tilmelding også vise sig at være obligatoriske ud fra andre valg foretaget. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så er det ikke muligt at foretage en tilmelding til arrangementet.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret d. 28-11-2023