Konferencen startes i plenum

DK2020 – Fra plan til tværgående handling

Med DK2020 har kommunerne fået en fælles ramme for klimaarbejdet – og et fælles mål. Men at omsætte klimahandleplanerne til virkelighed er ikke en let opgave. Vi betræder nemlig i høj grad nyt land, og skal vi lykkes med at indfri klimamålene, kræver det alle mand på dæk: politikere, embedsværket, fagkundskaben, virksomhederne – og dem, vi alle til syvende og sidst er: borgerne: Dig og mig, vores forældre, vores venner, vores børn – og de børn, der bliver født ind i denne tid og dette kapitel i historiebøgerne.

I plenumdelen af konferencen sætter vi fokus på kommunernes rolle og potentiale i den grønne omstilling, og vi dykker ned i, hvordan vi går fra plan til konkret lokal handling – SAMMEN og PÅ TVÆRS af fagligheder, kommuner og sektorer.

Tidspunkt Programpunkt
10.00-10.30

Velkommen til Natur & Miljø

v/ konferenciers Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund

samt formand for KTC, Michel van der Linden og formand for EnviNa, Betina Stadager Cramer

10.30-11.00 Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?

v/ Katherine Richardson, medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Centre, KU

Vi har længe været bevidste om nødvendigheden af, at vi mennesker forvalter vores forhold til lokale miljøressourcer, da samfundsudviklingen ikke kan fortsætte, hvis vi bruger alle jordens ressourcer, og forgifter miljøet med affaldsprodukter.

Vi ved nu, at det samme gælder det globale miljø. Menneskets aktiviteter har både forårsaget en klima- og en biodiversitetskrise, og hvis vi ikke håndterer disse kriser, vil det true den fortsatte samfundsudvikling. Richardson vil med sin deltagelse i Natur & Miljø-konferencen 2022 redegøre for status af vores viden om både klimakrisen og menneskenes øvrige påvirkninger af vores globale miljøressourcer. Men der peges også på, hvordan vi kan forvalte vores forhold til jordens ressourcer på en sådan måde, at vores efterkommere også kan nyde godt af dem.

11.00-11.30 Esbjerg fra 0 til 100

v/ Christina Føns, chef for Miljø og Byggeri i Esbjerg Kommune

11.30-12.00 Pause
12.00-12.45

DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

v/ Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, Tue Damsø, projektleder for DK2020, CONCITO, og Mia Holmbo, klimaanalytiker, CONCITO

I ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’ arbejder 75 kommuner med udvikling af og 20 kommuner med implementering af planer for drivhusgasreduktion og klimatilpasning, der er i overensstemmelse med Parisaftalen. I de kommende år bliver opgaven at gå fra plan til tværgående handling og sikre en samlet og hurtig omstilling mod klimaneutralitet og klimarobusthed.

Sessionen vil rammesætte denne indsats og kommunernes arbejde ved at opridse, hvilket grundlag kommunerne står på med de Pariskompatible klimahandlingsplaner. Efterfølgende vil vi drøfte, hvordan der kan arbejdes med tværgående implementering i kommunens forskellige afdelinger og opgaveområder.

Tidspunkt Programpunkt
15.15-15.45

Klimaforandringer og de tværfaglige muligheder

v/ Sebastian Mernild, klimaforsker og hovedforfatter på IPCC-rapporten

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det alle mand på dæk: politikere, embedsværket, fagkundskaben, virksomhederne – og dem, vi alle til syvende og sidst er: borgerne. Mernild runder dette års konference af med at stille skarpt på vigtigheden i at arbejde på tværs og i helheder, når det gælder klimaet og den grønne omstilling.

Tak for denne gang, på gensyn i 2023!

v. KTC Sekretariatschef Jesper Villumsen

Medvirkende