SPOR G – Planlægning

SPOR G – Planlægning

Tirsdag d. 30. maj

kl. 13.30 – 15.00

Arealanvendelse er et helt centralt redskab i den grønne omstilling, der går på tværs af sektorer. Uden markante ændringer i arealanvendelsen vil det blive umuligt at nå i mål med vores ambitiøse målsætninger om klimaneutralitet i 2050.

Lige nu er der kamp om pladsen i landskabet og konflikter i forhold til lokalisering af VE-anlæg. Her er problemet ikke de to til tre procent af vores areal, som skal bruges til formålet, men snarere de afledte konsekvenser for omgivelserne, afstand til hvor energien skal bruges osv. Ofte nævnes Teknologirådets opgørelse over, at vi har ønsker og planer for 130 procent af Danmarks areal. Den opgave kræver proritering og multifunktionel tænkning. Det gør lokaliseringsopgaverne også, men vi har brug for nationale visioner for arealanvendelsen, som kommuner og Naturstyrelsen kan planlægge på grundlag af. Samtidig er der brug for et nyt forvaltningsparadigme, hvor kommunens medarbejdere bliver forandringsagent og skaber partnerskaber.

Oplæg v/ Søren Møller, Collective Impact

På baggrund af forsøgsprojekterne i Collective Impact og MUFJO-ordningen fokuserer Søren Møller på de vigtigste erfaringer for at skabe forandringer lokalt, og på hvilke initiver der skal til for hurtigere og mere effektivt at skabe ændringer i arealanvendelsen.

Oplæg v/ Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

På baggrund af vidensyntesen for Collective Impact-initiativet Fremtidens Bæredygtige Landskaber, peges på en række indsatser frem mod realisering af en omstilling af arealanvendelsen, som bl.a. har til formål at afværge diverse kriser, herunder især klima- og biodiversitetskrisen.

kl. 15.45 – 17.15

Information om sessionen følger snarest.

Onsdag d. 31. maj

kl. 09.00 – 10.30

Tværfaglig session mellem Planlægning og Spildevand.

Når der byggemodnes og laves nye lokalplaner, har de fleste kommuner et serviceniveau, der siger, at forsyningsselskabet håndterer regnvandet op til en 5-års hændelse. Håndtering af klimavand, altså regnvand over 5-års hændelser, skal bygherrer selv håndtere.

Hvordan dette planlægges og godkendes kan give udfordringer for mange kommunale sagsbehandlere og ikke mindst for bygherrerne. Hvilke krav kan vi stille, og hvordan håndhæves disse? Det giver vi et bud på i denne session, hvor vi skal høre fra tre forskellige kommuner, som har grebet det an på meget forskellig vis.

Oplæg v/ Mia Sabine Berle og Stine Bruun Bundesen, Silkeborg Kommune

Processen omkring udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner i Silkeborg Kommune med et par eksempler.

Oplæg v/ Stefan Buus Pedersen, Aarhus Kommune

Evaluering og håndhævelse af godkendte regnvandshåndteringsplaner. Hvordan gør de i Aarhus?

Oplæg v/ Gert Michael Laursen, Odense Kommune

Det giver ikke mening at stille krav, som ikke kan overholdes. Odense kommune stiller kun ”minimumskrav” i lokalplanerne.

kl. 11.00 – 12.30

Den grønne omstilling banker på døren, samtidig med at vi oplever geopolitiske uroligheder. Der er ingen tvivl om, at vi skal udvide den bæredygtige energiproduktion, og en del af løsningen er energilandskaber. I denne session stiller vi derfor skarpt på fremtidens energilandskaber. Her bidrager oplægsholderne med forskellige perspektiver på, hvordan vi bedst planlægger for dem med fokus på de mange hensyn.

Oplæg v/ Mette Bjelke, NIRAS

Med udgangspunkt i NIRAS’ GREENsition-strategi dykker vi ned i planlægning og udvikling af energilandskaber med fokus på den multifunktionelle arealanvendelse, klimakrise, biodiversitetskrise og ikke mindst samskabelse og udvikling af lokalområder.

Oplæg v/ Martin Hedevang Andersen, Danske Landskabsarkitekter

De nordiske landskabsarkitektforeninger har tilsluttet sig 10 dogmer for fremtidens solcelleparker. Dem tages der udgangspunkt i, når formanden for Danske Landskabsarkitekter kommer med et bud på, hvordan en mere proaktiv strategisk planlægning kan skabe bedre rammer for fremtidens energilandskaber.

kl. 13.30 – 15.00

I forlængelse af kommunernes DK2020-planer skal en række nye vedvarende energianlæg etableres i landskabet. Det giver en række forskellige udfordringer, og placeringen af sol-, vind- og biogasanlæg kommer til at præge landskabet i mange årtier frem. I samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland har tre kommuner inviteret til brede dialogprocesser med det mål at styrke opbakningen og finde sammenhængende løsninger, der bedst muligt tilgodeser de mange hensyn og behov for arealanvendelse, samtidig med at målsætninger for energiproduktion opfyldes.

Oplæg v/ Søren Gram, Teknologirådet

Projekterne i hhv. Vordingborg, Kalundborg og Holbæk kører indtil udgangen af 2023 og afprøver forskellige inddragelsesmetoder med både interessenter, borgere, eksperter, forvaltninger og lokale politikere. Undervejs udvikles en procesdrejebog til inspiration for fremtidig inddragelse i kommunal energiplanlægning. Her vil både gode og mindre gode erfaringer fra dialogprocesserne i de tre kommuner blive beskrevet.

Inspirationsoplæg efterfulgt af kort status fra hver af de tre kommuner og afslutningsvis en paneldebat.

Medvirkende