SPOR K – Rockwool Rainwater Systems

En ny måde at håndtere regnvand på

Mere regn og længere perioder med regn udfordrer boligområder, veje og anden infrastruktur. Håndtering af regnvand er rykket højt op på listen, når der skal prioriteres by- og landskabsplanlægning. I mange byer, men også i stigende grad i det åbne land, er man begrænset af plads, når regnvandet skal håndteres. Øgede krav og stram lovgivning til rensning af overfladevand, inden det udledes eller nedsives, udfordrer også. Med Rockflow, kan regnvandet opsamles, forsinkes og renses på én gang.

Læs mere om Rockflow og ROCKWOOL Rainwater Systems her: https://rain.rockwool.com/dk/

SPOR K – Rockwool Rainwater Systems

Onsdag d. 29. maj

kl. 13.30 – 15.00

En ny måde at håndtere regnvand på

På denne session ser vi på håndtering af overfladevand og LAR-løsninger. Vi kommer ind på, hvordan projektejere sikrer den nødvendige dokumentation, der er brug for, og dermed skabe tryghed hos de relevante myndigheder. Vi kommer også omkring eksempler fra Aarhus Kommune og fra udlandet.
V/ Anders Søgaard, markedschef hos ROCKWOOL Rainwater Systems

Medvirkende