Forudsætningen for, at Natur & Miljø-konferencen kan drives og år efter år tiltrækker flere hundrede tilfredse deltagere, er blandt andet de cirka 20 tovholdere, der står for at sammensætte et indholdsrigt og spændende program spækfyldt med tidens mest aktuelle emner og oplægsholdere.

Som tovholder får man ikke alene en enestående mulighed for at være med til at påvirke dagsordenen inden for sit eget fagområde – man får tilmed masser af kollegial sparring, netværk og socialt samvær.

Du har mulighed for at være tovholder for et af følgende spor: Grund-/drikkevand – Vandløb – Jordforurening – Spildevand – Landbrug – Virksomheder – Planlægning – Natur – Affald, ressourcer og cirkulær økonomi – Kystbeskyttelse.

Lyder det som noget for dig eller en kollega? Skriv til aj@ktc.dk for at høre mere.