Landbruget har gennem mange år været vant til at være reguleret i forhold til EU-lovgivning, og på dette spor ser vi nærmere på de mest aktuelle emner relateret til dette.

Under sessionen ”EU-regulering af husdyrbrugsområdet og BAT-projekt bliver vi blandt andet klogere på processen fra beslutningen i EU til implementeringen i dansk lovgivning.

I 2019 bestilte Miljøministeriet en analyse af BAT-kravene – det såkaldte BAT-projekt, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. På sessionen skal vi høre om arbejdet med projektet og nogle af de resultater, som forskerne er nået frem til.

Projektet har resulteret i en omfattende analyse af de bedst tilgængelige teknologier (BAT) på 1000 sider, som er en vigtig videnskabelig opdatering af fundamentet for det fremtidige arbejde med fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemissionen og de dertilhørende teknologikrav. Rapporten er afleveret til Miljøministeriet i januar 2023.

Se mere i programmet her