I 2012 løb Natur & Miljø-konferencen af stablen for allerførste gang med ét klart mål for øje: at samle hele natur- og miljøsektoren, så vi i fællesskab på tværs af det offentlige og private kan sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljøet og opnå langsigtede, bæredygtige resultater.

Denne målsætning gælder stadig. Nu. Ti år efter. Mere end nogensinde før, vil nogen måske sige.

For når det gælder klimaet, kommer vi ikke langt med silotænkning. Vi er nødt til at tænke og arbejde på tværs og i helheder, og vi skal være villige til at dele vores viden og erfaringer med hinanden. Og det er netop dét, vi gør, på Natur & Miljø.