Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende. Det er materiale, der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes for, at det ikke skal ophobe sig og være til gene – sådan kan man læse på Wikipedia. I dag indføjer vi naturligt ressource, når vi benytter ordet affald. Affaldet får ikke love at ophobe sig. Det skal bruges. Blive en ressource. Det handler om at sikre ansvarligt forbrug og produktion.

På Spor D med Affald & Ressourcer-sessionerne vil vi gå i dybden med såvel, hvordan vi forebygger affald, som med, hvordan vi optimalt udnytter de mange ressourcer, affaldet gemmer på. På fælles sessioner med virksomheds- og planlægningssporene vil vi se på bæredygtigt byggeri, herunder cradle to cradle, og sammen med virksomhedssporet vil vi kredse om forebyggelse af affald og blandt andet debattere, hvordan man som kommune kan medvirke til, at affaldsproducerende virksomheder har en bevidst strategi for affaldshåndteringen. Herudover vil vi sætte fokus på genanvendelse af byggematerialer. Er det opnåeligt i større målestok? Og hvad kræver det?

Sammen med landbrugssporet vil vi se nærmere på forebyggelse af mikroplast i pulp fra bioforgasning med blandt andet et oplæg fra NC Miljø, der udsorterer og genanvender plasten. Samtidig vil vi stille spørgsmålstegn ved vores anvendelse af organisk affald. Er biogas i virkeligheden den ringeste måde at udnytte det på? Forskere fra Aarhus Universitet vil sætte spot på ressourcerne i det organiske affald, og Vejle Kommune vil fortælle om erfaringer fra et EU-projekt om at højne renheden af det organiske affald.

Kom og vær med i debatten på Natur & Miljø 2019 – den 27. og den 28. maj hos Nyborg Strand