Har DU forlag til oplægsholdere, emner eller andre gode ideer til konferencen? Eller kunne du tænke dig at bidrage med en artikel til magasinet Teknik & Miljøs natur- og miljønummer? Så er du meget velkommen til at rette henvendelse til Natur & Miljø Sekretariatet på aj@ktc.dk.

Du kan bidrage inden for følgende områder ift. konferencen: grundvand og drikkevand – vandløb – spildevand – jordforurening – natur – landbrug – virksomheder – planlægning – affald, ressourcer og cirkulær økonomi – kystbeskyttelse.

Husk at angive, hvilket fagområde dit bidrag vedrører.

TAK for DIT bidrag!