Det er ikke nok at måle økonomiske indikatorer, når bæredygtigheden skal måles.

Men hvad skal man så måle?

Svaret kan gøres både enkelt og kompliceret. Her vælger vi det enkle svar.

Man skal måle mange ting, jo flere desto bedre.

For at forstå, hvad udvikling er og svare på spørgsmålet om forskellige lande udvikling, må man se på en række indikatorer, der viser forskellige dele af menneskers liv.

Lande prioriterer forskelligt, hvad angår deres udvikling, og mennesker prioriterer forskelligt i forhold til, hvad de synes er vigtigt.

For at kunne sammenligne forskellige landes udviklingsniveau, må man identificere, hvad man anser for vigtigt i livet, og hvad man ønsker at opnå.

Der er gjort mange ambitiøse forsøg på at fremsætte et sammensat mål eller definition, som kan erstatte BNP som målestok for udvikling. Det mest anvendte er UNDP’s Menneskelige Udviklingsindeks (Human Development Index (HDI)). Dette indeks rangordner lande efter tre dimensioner samtidig; økonomi, sundhed og uddannelse.

HDI er et bredere mål end blot økonomisk udvikling, men det indeholder dog stadig kun tre bestanddele af det menneskelige liv.

Det kræver stor viden og indsigt, før der gribes til handling.

Efter inspiration fra https://www.verdensmaalene.dk/fakta/hvad-er-baeredygtig-udvikling