Jordforureningssporet sætter både nye og kendte problemstillinger på dagsordenen.

I 2021 rullede en stor udfordring ind over Danmark. En udfordring, som har store konsekvenser for natur, vandmiljø, dyreliv og ikke mindst mennesker, og som har været under såvel mediernes som myndighedernes bevågenhed. Vi taler selvfølgelig om PFAS.

I en tværfaglig session med Spildevandssporet skal vi høre om samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner for at kortlægge og begrænse forureningstruslen. Vi vil desuden få indblik i konkrete erfaringer med at undersøge og håndtere PFAS-stoffer på en række brandøvelsespladser i Danmark.

Jordforurening har også snitflader med Grund- og drikkevandssporet. På en session om grundvandsbeskyttelse dykker vi ned i fund af pesticider og biocider, hvordan kilder opspores, og hvordan vi sikrer mest miljø for pengene.

Vi kommer også en tur rundt om behovet for robuste indeklimaløsninger i både nye og eksisterende bygninger, og endelig skal vi i fællesskab drøfte et par interessante projekter om screening og risikovurdering af jordforureninger i et mere vådt og varmt klima.

Se hele programmet for Jordforureningssporet her…