📢 Der er kamp om arealerne – vi står et sted, hvor der skal findes plads til mere biodiversitet, flere energianlæg, byudvikling og fødevarer til en stigende befolkning. Teknologirådet vurderer, at vi har brug for omkring 130 procent af Danmarks areal, hvis vi ønsker at få plads til det hele.

📌 På Spor E – Landbrug  handler en af sessionerne netop om, hvordan vi anvender arealerne – med fokus på landbruget.
Du kan høre oplæg ved Søren Møller, Collective Impact, Peter Stubkjær Andersen, Københavns Universitet og Jesper Blaabjerg, Landbrugsstyrelsen.

Du bliver blandt andet klogere på:
💡 Hvilke arealer kan bruges multifunktionelt?
💡  Hvordan gør vi det bedst?
💡 Hvordan lykkes vi med multifunktionel jordfordeling?

Læs mere på https://naturogmiljoe.dk/spor-e-landbrug/.