Natur & Miljø 2019 glæder sig meget over den nye aktivitetskampagne.

‘Danmark for Målene’ er en aktivitetskampagne, der blev skudt i gang den 29.4.2019. – Den hidtil største, danske oplysning- og aktivitetskampagne for FNs 17 verdensmål,

Kampagnen er nødvendig. Den er lanceret af den tværsektorielle arrangørgruppe på DOKK 1 i Aarhus

Kun ca. 20% af danskerne Verdensmålene, så det er enormt vigtigt, at vi gør mere for at udbrede kendskabet blandt danskerne, så vi alle kan være med til at løfte denne vigtige dagsorden. De 17 Verdensmål er vor tids vigtigste plan. Den skal sikre bæredygtighed for hele verden inden 2030.

Den hidtil største, danske oplysning- og aktivitetskampagne for FNs 17 verdensmål, Danmark for Målene, besøger hen over sommeren 48 byer seks gange.

I alt 288 temaarrangementer på byernes torve, hvor der etableres et oplevelsesunivers med seks pavilloner og én hovedpavillon, hvor kommuner, organisationer og virksomheder fortæller om deres engagement i Verdensmålene, og hvad den enkelte kan gøre for at bidrage til en bæredygtig verden.

Danmark for Målene lanceres i 2019 af Global Public i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og Globalt Fokus – og de 48 byer. Sådan!

Se denne præsentation eller besøg Danmark for Målenes hjemmeside for mere viden om kampagnen.

 

Kilde: Globalt Fokus, den 30.4.2019.