Klimatilpasning er et højaktuelt emne, der kalder på løsninger og gerne de langtidsholdbare af slagsen.

Vi ser ind i forskellige løsninger, som er udviklet i by- og landområder. Vi skal blandt andet høre om kystsikring, Lokal Afledning af Regnvand (LAR), højtvandsmur, vandtilbageholdelse og fremtidens veje med permeable belægninger.

De gode eksempler står i kø til at blive præsenteret på Klimatilpasningssporet – vi skal blandt andet høre om Nordenskov, som er Danmarks første LAR-landsby, om højvandsværnet i Lemvig og det nye klimatilpasningsprojekt i forhold til Storåen i Holstebro.

Vi skal selvfølgelig også ud til kysterne, selvom vi bliver i Nyborg – vi skal blandt andet høre om, hvordan vi beskytter Danmarks mest erosionsudsatte kyst.

Læs hele programmet for Klimatilpasning her