Danmark. Et land med mange kyster og lange strande. Et land, som i høj grad er udsat, når det gælder stormfloder og stigende vandstand. Et land, som har brug for kystbeskyttelse.

For første gang på Natur & Miljø kan du i år deltage på et spor, der har et særskilt fokus på kystbeskyttelse. Sporet er for dig, der arbejder med kystbeskyttelse, såvel som for dig, der arbejder med planlægningen af byer i kystnære omgivelser.

På dag 1 vil vi zoome ind på, hvordan vi klimatilpasser i det urbane miljø. Realdania vil give en indflyvning med udgangspunkt i Et kompas til kystbyer i forandring, og så skal vi høre om anvendelse af Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP). Sidst, men ikke mindst, vil vi dykke ned i konkrete eksempler fra ind- og udland præsenteret fra et politisk perspektiv, fra en kommunal medarbejders og fra en rådgivers.

På dag 2 retter vi fokus mod den naturbaserede kystbeskyttelse. Vi begynder dagen med en tur til Seden Strandby i fællesskab med Natursporet. Her skal vi høre om Odense Kommunes arbejde med et konkret projekt om naturbaseret kystbeskyttelse, og om hvordan havvandsstigningerne har betydning for kystnaturen i Danmark. Om eftermiddagen vil Arkitema give en indflyvning til den landskabelige indpasning af kystbeskyttelse og arbejdet med naturbaseret design, og COWI vil fortælle om CO2-binding og frigivelse ved naturbaseret kystbeskyttelse. Sporet afsluttes med et oplæg fra Dragør Kommune om deres spændende kystbeskyttelsesprojekt, der søges samtænkt med naturens processer.

Se hele programmet for Kystbeskyttelsessporet her…