Landbrug er en menneskelig aktivitet, hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr. Som i andre udviklede lande har landbruget i Danmark været det helt dominerende erhverv i det meste af landets historie. Landbruget spiller stadig i flere sammenhænge en rolle i dansk økonomi. I efterkrigstiden har landbruget været præget af en kraftig koncentration, sådan at der er kommet færre, men større bedrifter. Sideløbende er der sket en betydelig teknologiudvikling og effektivisering. I et samtids- og fremtidsperspektiv stilles der krav til landbruget om bæredygtighed i et miljømæssigt og klimamæssigt perspektiv.

Overskriften på landbrugssessionerne under Natur & Miljø 2019 er bæredygtighed i landbruget, både set fra et miljømæssigt og et klimamæssigt perspektiv. Vi skal blandt andet høre om Aalborg Kommunes erfaringer med bæredygtighedsnetværk for landbrug samt om indsatser for at nedsætte landbrugets klimaaftryk, blandt andet i form af lokalt produceret husdyrfoder. Vi får besøg af ENORM, der vil fortælle, hvordan proteiner fra fluelarver kan anvendes til husdyrfoder. Der er krav om et miljøledelsessystem, når et IE-husdyrbrug får en miljøgodkendelse efter § 16 a. Er det muligt at indbygge bæredygtighed i miljøledelse, og hvad er der af muligheder for, at kommunerne kan påvirke dette?

På en fælles session med grundvandssporet vil Landbrugsstyrelsen redegøre for kravene til indretning af vaskepladser, lige som vi skal se nærmere på betydningen af pesticid-punktkilder. Sammen med affald & ressourcer-sporet skal vi beskæftige os med pulp fra bioforgasning som gødningskilde – og udfordringerne med mikroplast i denne.