Landbrugssektoren er en nøgleaktør i den grønne omstilling – både i forhold til forebyggelse og tilpasning og synergien imellem dem.

Til juni vil vi på Landbrugssporet se på landbrugets klimapåvirkning, og på hvordan der arbejdes med målsætningen om nedbringelse af drivhusgasser på overordnet og på kommunalt plan. Sammen vil vi rette fokus mod de mange muligheder, der er i forhold til at reducere klimaaftrykket fra landbrugssektoren. Vi skal blandt andet besøge et biogasanlæg på Midtfyn, hvor vi vil gå gyllens vej og høre om kommunens erfaringer og udfordringer ved etableringen. Senere vil vi stille skarpt på vigtige virkemidler og få eksempler på, hvordan man kan optimere ressourceforbruget på landbrug.

Landbrug har mange snitflader. Flere sessioner afholdes derfor sammen med nogle af de øvrige spor på konferencen, herunder Vandløb, hvor landbruget spiller en vigtig rolle som vandforvalter, og Spildevand, hvor vi kommer omkring problematikken om PFAS og spildevandsslam på landbrugsjord.

Se hele programmet for landbrugssporet her…