Hvordan sikrer vi, at biodiversiteten ikke bliver glemt i snakken om klima, krig og energi?🌼

Det kan du blive klogere på, når vi på Natursporet først dykker ned i biodiversitetskrisen set med nationale briller og efterfølgende får indblik i konkrete projekter. Du får idéer til, hvordan man kan skabe plads til natur og biodiversitet. Oplev bl.a.:

🌺 Oplæg v/ Signe Normand, Aarhus Universitet og Biodiversitetsrådet
Hovedpointerne i Biodiversitetsrådets rapport, og om rådets arbejde med at skabe bedre vilkår for den danske natur.
🌺 Oplæg v/ Carsten Rahbek, Københavns Universitet
Biodiversitetskrisens alvor og mulige løsninger: Hvor og hvordan skal vi sætte ind, hvis vi skal stoppe arternes tilbagegang?
🌺 Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening
DN’s nye spændende naturpolitik, og hvordan det kan lade sig gøre at sikre 30 % natur i Danmark.

Du finder information om tilmelding og priser her…