Verden står over for to store og komplekse problemstillinger, som berører os alle: klimakrisen og biodiversitetskrisen. Kriser, hvor løsningerne indimellem er i konflikt med hinanden.

På Natursporet vil vi på dag 1 løfte blikket og se på problemstillingerne fra oven, ligesom vi vil dykke ned i detaljen og stille skarpt på konkrete måder at løse problemerne på. Kom fx og hør om den nye klimaskovfond og om Danmarks Naturfredningsforenings perspektiv i biodiversitets- og klimadebatten. Bliv også inspireret af Mariagerfjord Kommunes arbejde frem imod en fælles løsning for området omkring Glenstrup Sø, og så skal vi høre om en klimaløsning i Randers, som har været en tur igennem klagenævnet.

Dag 2 står i kystnaturens tegn, og vi begynder dagen med en tur til Seden Strandby i fællesskab med Kystbeskyttelsessporet. Her skal vi høre om Odense Kommunes arbejde med et konkret projekt om naturbaseret kystbeskyttelse, og om hvordan havvandsstigningerne har betydning for kystnaturen i Danmark. Dagen afsluttes med en session om, hvordan klimaforandringerne betyder ændringer i landskabet, og om hvordan vi får skabt plads til flere vindmøller, solcelleparker, skovrejsning, biodiversitet, sommerhuse, infrastruktur mm.

Er din nysgerrighed vakt? Så se hele programmet for Natursporet her…