Ikke kun i Danmark, men i det meste af verden står håndteringen af diverse kriser højt på den politiske dagsorden. Energikrise, biodiversitetskrise, klimakrise, ressourcekrise, sundhedskrise og økonomisk krise – bare for at nævne nogle af dem.

Mange af os mærker bekymringen vokse, men vi mærker samtidig, hvad der har reel værdi, og hvad vi drømmer om at beskytte og bevare: Vi vil have rent drikkevand uden kemikalier, mere skov og natur til gavn for dyre- og planteliv, levende økosystemer, beboeligt land, pålideligt vejr. Alt i alt tilstrækkelige ressourcer til sunde, driftige og trygge menneskeliv nu og i fremtiden.

Det er en fælles drøm, der strækker sig fra indlandsis til ørken, fra fiskerhytter til millionbyer, fra de øvre luftlag til opgavebunken på vores bord. Og vi skal ikke tage fejl af, at vores bord er et centralt sted, hvor mange af de værdier, vi ønsker at understøtte, får konkret form som løsninger i vores egen del af virkeligheden – og derfra måske som løsningsmodeller, der kan bredes ud.

Men det er ikke en let opgave, vi står overfor. Skal vi beskytte og bevare, og skal vi sende kriserne på retræte, kræver det hurtig og akut handling. Det kræver nye arbejdsmetoder, og det kræver, at vi tør rykke på traditionelle fagforståelser og satse på tværgående indsatser. For sammen – med fælles front henimod den fælles drøm – når vi længst.

På Natur & Miljø 2023 vil vi under temaet ‘Fælles front i en multikrisetid’ sætte fokus på, hvordan VI kan bidrage til løsning af de globale kriser – på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Sæt kryds i kalenderen d. 30. og 31. maj 2023, hvor vi mødes til en inspirerende og motiverende konference på Comwell Kolding.