I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Vi er med rette glade for både de blide og de barske kystområder, for skovene i alle årstidernes iklædning, for de grønne enge på land og for de lidt mindre, men lige så skattede ‘grønne pletter’ i byerne, Nationalparkerne og for de mere særprægede områder som Råbjerg Mile. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve en storslået dansk natur – også i fremtiden.

På Natursessionerne under Natur & Miljø 2019 i slutningen af maj, stiller vi hovedspørgsmålet: Hvordan kan vi få mest mulig natur ud af naturindsatsen? Vi ser blandt andet på, hvordan den strategiske naturforvaltning kan bidrage til at løfte og fokusere naturindsatsen – og om den kan bidrage til at mindske nedgangen i biodiversitet. På en fælles session med vandløbssporet vil vi beskæftige os med multifunktionel jordfordeling og stille spørgsmålene: Kan vi samle nok interessenter til, at det retfærdiggør investeringerne? Og er vi berøringsangste over for at italesætte ikke blot naturens, men også de samfundsmæssige, gevinster ved at investere i natur?

Vi skal have et overblik over den nyeste viden inden for erstatningsnatur og høre om Dansk Naturfredningsforenings nye koncept med udnævnelse af naturkommuner. Er det noget, vi kan bruge til at højne naturindsatsen? Herudover tager vi fat på samarbejdet mellem naturforskere og naturforvaltere. Der er ikke altid sammenhæng mellem forskningsresultater og det konkrete naturarbejde, så spørgsmålet er, om vi skal samarbejde på en anden måde. Og på dag 2 håber vi at kunne komme en tur til Brylle Vandskov, der ligger i Assens Kommune.

Ønsket om at sikre rent drikkevand til af vandforsyningen til Odense, spiller en stor rolle. Skoven er imidlertid også en produktionsskov, som en gang i fremtiden skal levere eg og bøg til træindustrien. Og så bliver skoven et godt rekreativt område, bl.a. for beboerne i den nærliggende Brylle by, der er en af de bysamfund i Assens Kommune, der er i en god vækst. Listen over oplagte fordele kan let fortsættes: der bindes CO2 i de opvoksende træer og der skabes levesteder for vilde dyr og planter.