📢 PFAS er et højaktuelt emne i vores samfund, og det er tvingende nødvendigt, at vi tager fat i det, når vi mødes til Natur & Miljø i maj. Hele fire konferencespor er derfor gået sammen om at sætte udfordringer og løsninger ift. PFAS på dagsordenen.

Programmet byder bl.a. på oplæg fra DTU, Videnscenter for Miljø og Ressourcer og Miljøstyrelsen, samt en workshop, hvor deltagerne vidensudveksler og deler erfaringer med tilgange til håndtering af PFAS.

Grund-/drikkevands-, Jordforurenings-, Spildevands- og Virksomhedssporet dykker vi bl.a. ned i:
💡 Indsatsen mod PFAS-forureninger i Danmark med status på den nationale PFAS-handlingsplan
💡 Undersøgelse af kilder til diffus PFAS-forurening
💡 Tilgange til håndtering af PFAS i Europa

Læs mere på www.naturogmiljoe.dk/program, og tag med, når vi sætter fælles front i en multikrisetid – på PFAS og andre aktuelle udfordringer.