Bæredygtige byer og samfund er et af 17 Verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Et udsnit af delmålene for Verdensmål lyder:

11.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre bolig til en overkommelige pris og grundlæggende tjenesteydelser og sanering af slumkvarterer.

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Byplanlægning kan ses som det klassiske begreb om at sætte rammer og retning for en udvikling, der inddrager og afvejer hensyn til alle dele af samfundslivet – funktionalitet, æstetik, sundhed, miljø, natur, kultur, økonomi mm. Både det der kan måles og vejes, og det der ikke kan. Planlægningstraditionen her i landet er at se afvejningen af forskellige, modstridende hensyn som et demokratisk anliggende, hvor offentligheden og de direkte berørte kan være med og sætte præg på resultatet. Planlægningen fastlægger rammerne om det gode liv og skaber muligheder, tryghed og velfærd.

Kilde: Teknik & Miljø, side 9, nr. 2, 2019 v. Lise Kongsgaard, afdelingsleder Teknisk Forvaltning, Byplanafdelingen, Rødovre Kommune.

På dag 2 under Planlægningssporet ved Natur & Miljø 2019 vil turen gå til blandt andet til Odense, hvor Thomas B. Triges Gade undergår en stor forandring.

Hele byomdannelsen står færdig i 2021. Der bygges ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på 3 kvar­terer med en samlet fordeling på ca. 65% boliger, ca. 25% erhverv og maksimum 10% detailhandel.

Der er samarbejde og inddragelse mellem et udvalg af foreninger og organisationer. Det sker blandt andet for at sikre et fælles grundlag for udviklingen af området, som vil gavne alle parter fremadrettet.

Kilde: https://www.fragadetilby.dk

Næste punkt på dagens program er:

Tarup-Davinde Naturområde – Tarup-Davinde er et natur- og friluftsområde. Gennem grusgravning forvandles det flade landskab til et naturområde med mange rene grundvandssøer.

Åsen Ibjerg er dannet under sidste istid i en sprække i gletcherens bund. Åsen er fredet. I området findes flere begravelsespladser fra oldtiden. De ældste tilbage fra tidlig bondestenalder.

Området er et godt eksempel på et partnerskabsprojekt mellem region og kommuner om planlægning af efterbehandling af et stort graveområde.

Kilde: https://www.visitfaaborg.dk/naturomraadet-ved-tarup-davinde-gdk613678