Den fysiske planlægning spiller en stor rolle for CO₂-udslippet i Danmark. Den er med til at bestemme, hvor og hvordan vi bor, og hvordan vi transporterer os. Derfor er det vigtigt, at planlægningen kommer til at spille sammen med de mange DK2020-klimaplaner, der udarbejdes i disse år – og at de kommende planstrategier og kommuneplaner kommer til at arbejde aktivt med realisering af klimamålene.

Men hvordan afvejer vi som samfund modsatrettede interesser og integrerer klimaindsatsen i den fysiske planlægning? Hvordan sørger vi for, at planerne får liv? Det er nogle af de spørgsmål, du vil møde undervejs på planlægningssporet – et spor, som allerede nu tyder på at blive meget populært!

DK2020 handler jo netop om klimaplaner for hele Danmark, så snyd ikke dig selv for en tur forbi en af de mange spændende sessioner på Planlægningssporet, hvor du kan give dit bidrag på alt fra samskabelsesworkshops til idé-sudoku.

Se hele programmet for Planlægningssporet her…