På Jordforureningssporet sætter vi på sessionen “Ressourceforvaltning i en krisetid” fokus på genanvendelse af råstoffer (sand/grus/sten/ler) og udnyttelse af overskudsjord som ressource. Vi bliver præsenteret for ideer og realiteter i indsatsen for at udnytte overskudsjord som en ressource, samt udviklingsarbejde om normer for anlægsmaterialer, som rummer et stort potentiale for at nedbringe trækket på nye råstoffer.

Derudover får vi indblik i forsyningstekniske og økonomiske overvejelser ved at udnytte overskudsjord, når der renoveres eller udskiftes forsyningsledninger. I den forbindelse præsenteres forsyningens ressourceplads, hvor opgravet jord håndteres og tilsættes kalk, hvorefter det kan tilbagefyldes i bl.a. ledningsudgravninger.

📢 Oplæg v/ Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden
Ideer og realiteter i indsatsen for at udnytte overskudsjord som en ressource.

📢 Oplæg v/ Kirstine Skov N., Region Midtjylland
Fra vanetænkning til nytænkning – hvordan gør vi vores ressourceforbrug mere bæredygtigt?

📢 Oplæg v/ Michael Larsen, Næstved Forsyning, og Karsten Reinhard, Kai Døssing v/ Karsten Reinhard ApS
En ressourceplads øger genanvendelsen af overskudsjord.