Der er ganske vist forskel på en privat virksomhed og en offentlig instans, men principperne i ‘at komme i gang’ må kunne bruges hos begge parter.

Det handler om at gå til sagen med frisk mod.

Læs hele artiklen på

https://www.mm.dk/artikel/det-store-lederskab-i-den-lille-virksomhed

Her følger et par centrale sætninger.

‘Vi skal være troværdige og realistiske omkring FNs verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FNs verdensmål’.

Vi tager udgangspunkt i de fire håndgribelige dimensioner – den økonomiske, den miljømæssige, den sociale og lederskabet – og tegner linjer til de 17 verdensmål. Og vi erkender, at mens f.eks. de ti Global Compact-principper også er vigtige, så kan vi ikke eksplicit tage hensyn til det hele fra start.

Er det godt nok? Er det ambitiøst nok, når man betænker, hvor alvorlig situationen er? Jeg mener, at svaret er ’ja’. Man kan altid ønske sig større og hurtigere tiltag. Men her har vi en virksomhed, der tager et ansvar på sig og resolut går i gang.

Enhver virksomhed er et led i levende og undertiden store netværk. Og hvis man som virksomhed tager bæredygtighed og verdensmålene alvorligt, er det også vigtigt, hvordan man kommunikerer det og agerer over for leverandører, kunder, investorer og øvrige omgivelser.

Man skal i hvert fald ikke tie, og det gør denne virksomhed heller ikke. Den råber ikke op, men kommunikerer stille, roligt og klart om, hvor langt den er, og hvad den vil.

Hvis alle virksomheder begynder at gøre det, har vi taget et vigtigt skridt mod det bæredygtige samfund.’

Det samme må gælde for kommunerne, regionerne og staten – blot i en lidt anden målestok.

NB: Steen Hildebrandt er jeg’et i denne artikel