Danmark står, sammen med resten af verden, midt i et paradigmeskift – en grøn omstilling – der vil ændre afgørende på måden, hvorpå vores samfund fungerer.

Skal vi lykkes med omstillingen, er tværfaglighed og samarbejde af afgørende betydning. For vi har hørt det før: To hjerner tænker bedre end én – så prøv at forestille dig den enorme vidensbank, som alle landets kommuner, regioner, sektorer, virksomheder og organisationer har adgang til, når vi slår hovederne sammen.

Eller hvorfor nøjes med at forestille dig det, når du ved selvsyn kan opleve det på Natur & Miljø 2022, hvor vi samler alle de væsentlige aktører på natur-, miljø- og planområdet på tværs?