Den grønne omstilling er en opgave, som ikke kan løftes alene af ét fagområde. Vi må nødvendigvis løfte i fællesskab og på tværs for at kunne fremtidssikre arbejdet med at skabe grønne og bæredygtige løsninger.

Derfor vil du på Natur & Miljø 2022 kunne opleve mange flere tværfaglige sessioner end tidligere. Tag fx et kig i programmet for Spildevandssporet, som i år er gået sammen med andre spor på samtlige fem sessioner!

På dag 1 kommer vi omkring rensning af det beskidte regnvand, som ofte bliver ofte ledt til nedsivningsanlæg, hvor det nedsiver til grundvandet. Sessionen afholdes derfor sammen med Grund- og drikkevandssporet. Ligeledes sætter vi i samarbejde med Jordforureningssporet fokus på udfordringerne vedrørende håndtering af PFAS i bl.a. spildevand og sediment.

På konferencens andendag retter vi fokus mod miljøfarlige stoffer i spildevand, når vi i samarbejde med Virksomhedssporet belyser emnerne medicinrester i spildevand samt indsatsen på kildeopsporing af miljøfarlige stoffer.

I forbindelse med klimatilpasning og byudvikling bliver regnvandet i højere og højere grad håndteret ved at lede det ud til recipienter, som oftest vandløb. Vi tager derfor på tur med Vandløbssporet til både Tommerup og Tommerup Stationsby, som har gang i et større klimatilpasningsprojekt vedrørende sammenhængende regnvandssøer.