På Natur & Miljø trækker vi ikke kun i det faglige arbejdstøj, men også i gummistøvlerne! Så husk det gode fodtøj, hvis du ikke vil gå glip af at opleve:

💧  Et nyt klimatilpasningsprojekt i Hylkedalens dramatiske istidslandskab, hvor to jorddiger tilbageholder vandet fra Seest Mølleå og dermed minimerer risikoen for oversvømmelser af veje og huse i Kolding by (Vandløbs- og Klimatilpasningssporet)

🐎 Tidligere landbrugsjord, som nu er omdannet til et biodiversitetseldorado med et rigt planteliv, masser af insekter og vilde heste (Natursporet)

🏡 Et klimatilpasningsprojekt i Brændkjær, der både skal give bedre rekreative forhold i AAB/Bovias boligområder og samtidig beskytte Kolding midtby mod ødelæggende oversvømmelser (Spildevands- og Klimatilpasningssporet)