Det handler om at skabe en oplevelse. Det handler om at oplevelsen danner grundlag for et godt fremtidigt samarbejde. Det handler om at forene samarbejde og oplevelse.

Det handler om, at både det private og det offentlige skal høres og ses på Natur & Miljø 2019 …

Hvorfor?

Fordi, der sker utroligt meget inden for plan-, natur- og miljøområdet.

Natur & Miljø konferencerne samler og deler viden mellem kommuner, regioner, staten, organisationer og virksomheder. Det er et sted, hvor der bliver udviklet nye ideer og knyttet nye kontakter. Det er sagt adskillige gange, men det gælder stadig, at vi skal finde løsninger på tværs af det offentlige og det private for at opnå langsigtede og bæredygtige resultater.

Det kan Natur & Miljø 2019 bidrage til.

I præsentationsmaterialet til den første konference i 2012 skrev vi, at vi ville:

Samle hele natur- og miljøsektoren til et brag af en konference, så vi i fællesskab kan sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljøet

Denne målsætning gælder stadig. Vi har blot søgt at integrere flere elementer.

Vil man frem med sine budskaber, må man være synlig. Og det gør man bedst ved at have et visnings- og udstillingsområde.

Vi har netop reserveret Nyborg Strand i år, for netop at give plads til at få sit budskab på den ene eller den anden måde.

Kig med fordel under https://naturogmiljoe.dk/annoncering/