Søer og vandløb og vådområder er påvirket af menneskelige aktiviteter, eksempelvis vandindvinding og spildevand. Derfor arbejdes der konstant på at forbedre miljøet i både søer og vandløb.

På spor B med vandløbssessionerne under den kommende Natur & Miljø konference i slutningen af maj, vil vi have fokus på kommunernes muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre vores vandløb mod de trusler, som både forurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør. Vi vil blandt andet undersøge, hvordan kommunerne får mere viden ind i arbejdet med udledningstilladelser, lige som vi vil kigge nærmere på vurderingen af vandmængder. Miljø- og fødevareklagenævnet har skiftet praksis og kræver nu dokumentation for kommunernes krav til bortledning af overfladevand i individuelle sager. Hvad baserer vi den dokumentation på?

På en fælles session med natursporet vil vi beskæftige os med multifunktionel jordfordeling og stille spørgsmålene: Kan vi samle nok interessenter til, at det retfærdiggør investeringerne? Og er vi berøringsangste over for at italesætte ikke blot naturens, men også de samfundsmæssige, gevinster ved at investere i natur?

Det sidste sætter vi øget fokus på i en selvstændig session om økosystemtjenester. Her gennemgår vi alle de afledte fordele, vi høster fra velfungerende økosystemer.