Der skal sættes turbo på klimakampen frem mod 2030 …

I disse dage, 1-3. april, afholder FN konference i København for at diskutere, hvordan verdensmålene for bæredygtighed og indfrielsen af Paris-aftalen kan tænkes endnu bedre sammen og understøtte hinanden gensidigt.

Klimaforandringerne

En af vor tids største udfordring. Hvis vi skal have en chance for at holde temperaturstigningerne på under 1,5 grader, har vi kun et årti til at skabe de nødvendige forandringer. Derfor skal der handles hurtigt og effektivt.

Global opvarmning

Et af FNs 17 verdensmål handler om at bekæmpe den globale opvarmning. Men for også at nå de 16 andre verdensmål er det afgørende at håndtere klimaforandringerne gennem en ambitiøs implementering af Paris-aftalen. Heldigvis kan en lang række andre af verdensmålene hjælpe med lige præcis at reducere CO2-udledningerne. Det gælder særligt verdensmål 7 om ren energi.

Paris-aftalen og Verdensmålene skal spille bedre sammen

Derfor mødes verdens lande i de her dage til FN-konference i København for netop at diskutere, hvordan Paris-aftalen og verdensmålene kan spille endnu bedre sammen med henblik på at understøtte implementeringen gennem konkrete løsninger. Konferencen er et af skridtene på vejen mod FN-generalsekretærens klimatopmøde den 23. september i år, hvor Danmark har en ledende rolle i forhold til energiomstillingen mod ren energi.

”Klima, energi og bæredygtighed går hånd i hånd. Derfor er det helt afgørende, at vi får tænkt løsningerne og implementeringen af verdensmålene og målene i Parisaftalen bedre sammen. For vi kan ikke nå det ene uden det andet”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) siger:

”Når vi samtænker Paris-aftalen og Verdensmålene, sikrer vi desuden, at udviklingslandene kommer med ombord. At de får den nødvendige støtte, så vi sammen kan løse verdens klimaudfordringer. Det gør vi bl.a. gennem offentlige private partnerskaber, hvor gode løsninger på f.eks. energiområdet bliver bredt ud til andre lande, og dermed opnår en endnu større gevinst”.

Bæredygtig vækst

Nogle af de verdensmål der skal fokuseres på ved konferencen, er målet om at løfte folk ud af fattigdom og over i beskæftigelse. Et andet er udbygning af infrastruktur som veje og broer og at skabe bæredygtig innovation inden for industrien. Ved at udveksle erfaringer og best practice kan verdens lande hjælpe hinanden med at udvikle løsninger, så vækst og beskæftigelse gøres bæredygtig fra start og ikke fører til øgede CO2-udledninger. Her er det danske Lindøværft et godt eksempel.

Ved konferencen deltager både Danmarks særlige udsending for klima og energi, Ditlev Engel, finansminister Kristian Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Bliv klogere på Paris-aftalen:

https://globalnyt.dk/tags/paris-aftalen

Bliv klogere på Verdensmål:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Uddrag af pressemeddelelse 2.4.2019 05:30:00 fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet