Der er forår i luften. Snart springer blomsterne og træerne ud. Og til juni vil Odense ikke alene summe af bier, men også af erfaringsudveksling, spirende samarbejder og grønne løsninger på Natur & Miljø!

Tag med på tur ud i det grønne (og det blå), og bliv inspireret af vigtige tiltag i lokalområdet.

Tag fx med Grund- og drikkevandssporet til Brylle Vandskov, og hør om baggrund og proces for skovrejsningsprojektet drevet af Vandcenter Syd og Hedeselskabet. Området, vi skal besøge, ligger oven på en af Fyns vigtigste grundvandsmagasiner, og skoven er rejst for at skabe fredskov, hvilket betyder, at arealet er fredet mod bebyggelse, industri og landbrug, der potentielt forurener grundvandet.

På Vandløbs- og Spildevandssporet går turen til Tommerup, hvor tidligere rørlagte vandløb gennem byen er genåbnet for at reducere risikoen for oversvømmelser, og der er etableret nye regnvandsbassiner. Vi skal også forbi Tommerup Stationsby, hvor et nyt og større klimatilpasningsprojekt med sammenhængende regnvandssøer netop er etableret. Den udgravede jord er blevet anvendt til at forme landskabet med mulighed for ny natur, biodiversitet og rekreative oplevelseselementer.

På Landbrugssporet vil vi gå gyllens vej gennem Nature Energy Midtfyns biogasanlæg, mens vi får fortalt historien fra idé til kørende anlæg med alle de udfordringer, der har været undervejs.

Natur- og Kystbeskyttelsessporet sætter i fællesskab naturbaseret klimatilpasning på dagsordenen med en udflugt til Seden Strandby. Odense Kommune har i 2020-2021 gennemført et omfattende natur- og klimaprojekt i området, dels for at beskytte Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden, og dels for at give mere plads til fjordens natur.

Se, hvad du ellers kan opleve på Natur & Miljø, her…