Bæredygtighed. Hvad er det egentlig? At vi passer på hinanden og kloden, står nok klart for de fleste af os.

Hvad betyder bæredygtig udvikling?

Bæredygtighed blev først udviklet og defineret som begreb i 1980’erne. Bæredygtig udvikling er derfor forholdsvis nyt for os mennesker at forholde os til. En bæredygtig udvikling betyder, at de forandringsprocesser, der finder sted i vores samfund, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.

Bæredygtig udvikling betyder, at der er nogle elementer i vores samfund, som skal bevares eller bringes videre. Det kan for eksempel være det gode liv, naturressourcer, naturen, de økologiske kredsløb, den sociale organisering, kulturen eller økonomien.

Det, som er godt for miljøet, er også godt for økonomien. Bæredygtighed er en rigtig god økonomisk investering på lang sigt. Økonomerne fortolker bæredygtighed som, at fremtidige generationer skal have mulighed for mindst det samme velfærdsniveau, som vi lever under nu. Det er oplagt, at natur og klima også er betydningsfuld for velfærden – og derfor kan det betale sig at spare på de ressourcer, vi forbruger af i dag.

Vort forbrug af for eksempel produktion af luft og rensning af vand allerede har bevæget sig langt over, hvad der er bæredygtigt for de kommende generationer. Samtidig, bliver langt de fleste af naturens goder ikke prissat, og det kan føre til en ikke så effektiv brug af ressourcer og et overforbrug af de ressourcer, der ikke kan fornyes.

Læs mere under: https://groenforskel.dk/baeredygtighed/