Den 27. og den 28. maj mødes vi som bekendt på Hotel Nyborg Strand for at kigge på nogle hovedmål og delmål. Overblikket har vi, men en gang i mellem er det godt lige at samle. I den forbindelse er der forskellige sites, man kan orientere sig på, blandt andet

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Vi har inviteret Mogens Lykketoft til at fortælle om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling – og krydser fingre for at folketingsvalget ikke kræver for meget opmærksomhed.

Verdensmålene blev vedtaget af internationale topledere og statsledere den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016. En ambitiøs dagsorden, der satte kursen frem mod 2030 til at rette fokus på den globale bæredygtige udvikling.

Verdensmålene udgør i dag 17 konkrete mål og 169 delmål (efter 2017), som forpligter alle FNs 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Bliv endnu klogere:

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/handlingsplan-for-fns-verdensmaal/

https://menneskeret.dk/emner/fns-verdensmal

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/verdensmaalene-bliver-implementeret-i-danmark

https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer