🥳 Natur og Miljø i år fejrer 10-årsjubilæum!

🤓 du kan skræddersy dit helt eget program med lige præcis de oplæg, debatter, ekskursioner mv., som er mest interessante ift. de opgaver og udfordringer, du og dine kolleger står med i hverdagen.

🤝 der i år er rekordmange tværfaglige sessioner på kryds og tværs af de ni konferencespor, hvilket afspejler behovet for at rykke på traditionelle fagforståelser og danne fælles front i en multikrisetid.

🌱 værdien af konferencen findes på flere niveauer: dels i det faglige program, hvor du kan få inspiration til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur og af miljøet. Og dels i muligheden for at networke på tværs af sektorer og organisationer og få nye perspektiver på centrale udfordringer.

💡KTC og EnviNa er arrangører.