• at Natur & Miljø arrangeres af KTC og EnviNa i samarbejde med KL, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet, DCE?
  • at der i år sættes særligt fokus på TVÆRGÅENDE problemstillinger og løsninger.
  • at konferencen i år foregår den 13. og 14. juni i Odense Congress Center?
  • at der er over 40 sessioner med mere end 100 oplægsholdere?
  • at der kommer 5-600 deltagere fra det offentlige, organisationer og det private?
  • at Anna Fenger Schefte styrer slagets gang i plenumkonferencen? Klimaminister Dan Jørgensen kommer også!
  • at der bliver afholdt en stor netværksmiddag – og du kan komme med?