Det handler om at forstå hinanden. Det gælder også for kommuner og virksomheder. En bedre forståelse af hinandens ‘mindset’ giver mulighed for udvikling og gode løsninger. Kommunen må forstå virksomheden som leverandør og samarbejdspartner.Ved at åbne døre giver man virksomhederne indblik i kommunens og borgernes virkelighed. Og for virksomhederne handler det også om at forstå kommunen som kunde og samarbejdspartner, og hvordan de kan være med til at løfte udviklingsarbejdet.

På virksomhedssessionerne under Natur & Miljø 2019 vil vi fokusere på miljøindsats og miljøbelastningen fra industrien, herunder ny lovgivning og videreudvikling af tilsynet. Vi vil både søge at opridse de store linjer, men også på udvalgte og aktuelle områder gå mere i detaljen. Hvordan kan vi eksempelvis styrke det forebyggende miljøarbejde set i et ressource- og klimaperspektiv? Og hvordan håndterer vi katastrofeforebyggelse i relation til virksomheder? Herudover kommer vi ind på miljøets tilstand i Danmark og Europa – samt de største udfordringer i forhold til industriens påvirkninger.

Den kommunale miljøforvaltning har stor betydning for, at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser i relation til FNs Verdensmål, hvilket vi vil søge at tydeliggøre på de enkelte sessioner.

Samtidig er miljøtilsynet en af de mest væsentlige og konstante berøringsflader vedrørende miljø, som det offentlige har til de enkelte virksomheder – og dermed er den fortløbende dialog med virksomhederne meget væsentlig i denne sammenhæng.