“Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den af vores børn.”

Det gamle indianske ordsprog opsummerer grundtanken i sporet for Affald, ressourcer og cirkulær økonomi. Alle har et ønske om at skabe forbedringer, og de fleste er klar over, at jordens ressourcer ikke er uendelige. Men hvordan forvalter vi det ansvar?

Vi starter på udbudsområdet med eksempler på, hvordan udbudsregler kan understøtte ambitionerne, og hvordan man systematisk kan arbejde med at få verdensmålene ind i udbuddene. I fællesskab med Virksomhedssporet skal vi også se på, hvordan minimering af spild, mindre energiforbrug og CO2-emission kan opgøres, og hvad man her skal være opmærksom på.

Tekstilaffald giver udfordringer, når det kommer til genanvendelse. Vi får indsigt i de faktiske forhold på området, samt hvilke udfordringer der arbejdes med og hvordan. Tekstilbranchen fortæller, hvordan deres medlemmer ser på mulighederne for at udnytte de brugte tekstilfibre i fremtidens tøjproduktion.

I mange større byer med boligforeninger eller større kommunale institutioner er der kamp om arealerne. Vi ser på, hvordan man systematisk kan arbejde med indretning af affaldsgårde, samt hvordan dialogen med boligforeninger og institutioner kan gribes an.

Alle kommuner skal indrette byttezoner på genbrugspladserne. Vi kommer med eksempler på udfordringer, løsningsmodeller og ideer til, hvordan de kan bemandes.

På flere af sessionerne får du mulighed for at sparre med de andre deltagere, når vi både speeddater og sammen kommer med bud på de gode løsninger.

Se hele programmet for sporet for Affald, Ressourcer og Cirkulær økonomi her…