Natur & Miljøs dygtige tovholdere arbejder på højtryk på at skabe et aktuelt og spændende program med de absolut vigtigste emner og bedste oplægsholdere.

I år har deltagerne mulighed for at deltage på følgende 10 spor: Grund- og drikkevandVandløbJordforureningSpildevandLandbrugVirksomhederPlanlægningNaturAffald, ressourcer og cirkulær økonomiKystbeskyttelse.

Det endelige program vil offentliggøres, når tilmeldingen åbner primo februar, men du kan allerede nu få indtryk af, hvad du som deltager vil kunne opleve på Natur & Miljø 2022: Ved at klikke på hvert spornavn herover kan du se det foreløbige, overordnede indhold for hver session.

Det er et smugkig værd!